Staropramen

Staropramen_logo.svg
313218-top_foto1-h4pet

Văn phòng Daily Fresh Stores là một trong những đại diện của công ty nhà máy bia và nước uống có cồn Staropramen

 

Chúng tôi liên kết với nhà cung cấp để chắm sóc khách hàng Việt Nam nhằm:

 

– Nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.

 

– Mang đến cho khách hàng những chương trình ưu đãi.

 

– Tiết kiệm thời gian và tài chính cho hai phía và phá bỏ rào cản ngôn ngữ.

 

Để đăng kí đặt hàng dưới hệ thống Daily Fresh Stores các bạn cần:

 

– Số IČO và địa chỉ kinh doanh

 

– Các thông tin liên hệ với người chủ cửa hàng

 

Sau khi đăng kí với chúng tôi, các bạn sẽ nhận được số đăng kí khách hàng với hãng để đặt hàng.

 

 

 

 

 

 

Nếu có nhu cầu, bạn có thể gửi điền vào mẫu dưới đây