Trang chủ

[mp_row]

[mp_span col=“4″]

[mp_service_box layout=“centered“ icon_type=“big_image“ icon=“fa fa-star-o“ icon_size=“normal“ icon_custom_size=“26″ icon_color=“mp-text-color-default“ icon_custom_color=“#000000″ image_id=“65″ image_size=“thumbnail“ image_custom_size=“50×50″ big_image_height=“300″ icon_background_type=“none“ icon_background_size=“1.5″ icon_background_color=“#000000″ icon_margin_left=“0″ icon_margin_right=“0″ icon_margin_top=“0″ icon_margin_bottom=“0″ icon_effect=“grayscale“ heading=“Lựa chọn phong phú“ heading_tag=“h3″ button_show=“true“ button_text=“AKCE“ button_link=“http://www.freshstores.cz/akce/“ button_color=“motopress-btn-color-green-grass“ button_custom_bg_color=“#ffffff“ button_custom_text_color=“#000000″ button_align=“center“]

đăng kí với Daily Fresh Stores để cập nhật danh sách hàng với giá cả hợp lí của các nhà cung cấp

[/mp_service_box]

[/mp_span]

[mp_span col=“4″]

[mp_service_box layout=“centered“ icon_type=“big_image“ icon=“fa fa-star-o“ icon_size=“normal“ icon_custom_size=“26″ icon_color=“mp-text-color-default“ icon_custom_color=“#000000″ image_id=“139″ image_size=“thumbnail“ image_custom_size=“50×50″ big_image_height=“300″ icon_background_type=“none“ icon_background_size=“1.5″ icon_background_color=“#000000″ icon_margin_left=“0″ icon_margin_right=“0″ icon_margin_top=“0″ icon_margin_bottom=“0″ icon_effect=“grayscale“ heading=“Dịch vụ nhiệt tình“ heading_tag=“h3″ button_show=“true“ button_text=“Dịch vụ“ button_link=“http://www.freshstores.cz/dich-vu/“ button_color=“motopress-btn-color-green-grass“ button_custom_bg_color=“#ffffff“ button_custom_text_color=“#000000″ button_align=“center“]

hợp tác với Daily Fresh Stores để nhận được sự trợ giúp tốt nhất trong việc kinh doanh

[/mp_service_box]

[/mp_span]

[mp_span col=“4″]

[mp_service_box layout=“centered“ icon_type=“big_image“ icon=“fa fa-star-o“ icon_size=“normal“ icon_custom_size=“26″ icon_color=“mp-text-color-default“ icon_custom_color=“#000000″ image_id=“142″ image_size=“thumbnail“ image_custom_size=“50×50″ big_image_height=“300″ icon_background_type=“none“ icon_background_size=“1.5″ icon_background_color=“#000000″ icon_margin_left=“0″ icon_margin_right=“0″ icon_margin_top=“0″ icon_margin_bottom=“0″ icon_effect=“grayscale“ heading=“Nhượng quyền kinh doanh“ heading_tag=“h2″ button_show=“true“ button_text=“Thương hiệu“ button_link=“#“ button_color=“motopress-btn-color-green-grass“ button_custom_bg_color=“#ffffff“ button_custom_text_color=“#000000″ button_align=“center“]

Tham gia vào thương hiệu Daily Fresh Stores để nhận được nhiều ưu đãi của các nhà cung cấp

[/mp_service_box]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=“4″ classes=“ motopress-empty mp-hidden-phone“]

[/mp_span]

[mp_span col=“2″]

[mp_text]

Chia sẻ với bạn bè

[/mp_text]

[/mp_span]

[mp_span col=“6″]

[mp_social_buttons align=“motopress-text-align-left“ mp_style_classes=“motopress-buttons-32×32 motopress-buttons-square“]

[/mp_social_buttons]

[/mp_span]

[/mp_row]